VOGONS


First post, by Philip00

User metadata
Rank Newbie
Rank
Newbie

Hi all!

I play gp2 via vdmsound with network low level on and i also tick cap dod timer frequency. When i play single player the game runs very very fast(more than i neded like speedy gonzales). When i try to play over lan the game runs good, but stuttering. How can i solve this?

Reply 1 of 4, by collector

User metadata
Rank l33t
Rank
l33t

VDMSound is an old project that has not been updated in a long time. Try DOSBox.

The Sierra Help Pages -- New Sierra Game Installers -- Sierra Game Patches -- New Non-Sierra Game Installers

Reply 2 of 4, by Philip00

User metadata
Rank Newbie
Rank
Newbie
collector wrote:

VDMSound is an old project that has not been updated in a long time. Try DOSBox.

I try dosbox but other computer(amd athlon 2800+(2 ghz) 512 memory, at 2600 hd pro vga winxp) is not good enought to play grand prix 2:( .

Reply 3 of 4, by gerwin

User metadata
Rank l33t
Rank
l33t

Maybe the stock windows XP Soundblaster 2.0 emulation works for you for this game?
details in C:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT

--> ISA Soundcard Overview // Doom MBF 2.04 // SetMul

Reply 4 of 4, by Philip00

User metadata
Rank Newbie
Rank
Newbie
gerwin wrote:

Maybe the stock windows XP Soundblaster 2.0 emulation works for you for this game?
details in C:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT

@echo off

REM Az AUTOEXEC.BAT fájl nem használható az MS-DOS környezet
REM paramétereinek beállítására. Az AUTOEXEC.NT látja el ezt
REM a feladatot, kivéve, ha az alkalmazás PIF adatbázisában nem
REM írunk elő mást.

REM CD ROM bővítés telepítése.
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe

REM Hálózati átirányító telepítése. (A dosx.exe előtt kell betölteni.)
lh %SystemRoot%\system32\redir

REM DPMI támogatás telepítése.
lh %SystemRoot%\system32\dosx

REM A következő sor engedélyezi a Sound Blaster 2.0 támogatását az NTVDM-en.
REM A BLASTER-környezet beállítását engedélyező parancs a következő:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM ahol
REM az A meghatározza a Sound Blaster alap I/O-portját
REM az I meghatározza a megszakításkérelem számát
REM a D meghatározza a 8 bites DMA-csatornát
REM a P meghatározza az MPU-401 alap I/O-portját
REM a T meghatározza a sound blaster kártya típusát
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM Az érték alapértelmezésben A220 I5 D1 T3 és P330. Ha valamelyik kapcsoló
REM nincsen megadva, az alapértelmezett érték lép életbe. (FIGYELEM: Mivel
REM az összes port virtuális jellegű, az itt megadott adatoknak nem kell
REM egyezniük a tényleges hardverbeállításokkal.) Az NTVDM csak Sound Blaster
REM 2.0-t támogatja. A T kapcsoló értékét 3-ra kell állítani, ha meg van adva.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3

REM Ha le akarja tiltani a Sound Blaster 2.0 támogatását az NTVDM-en, adjon
REM meg érvénytele SB alap I/O-portcímet. Pl.:
REM SET BLASTER=A0

So i have to turn off 2.0 support and it's help for dosbox or vdmsound?